Kontakt

Mgr. Michaela Šimove

    +421 904 256 748

    Adresa

    985 53 Mýtna 317, okr. Lučenec
    IČO: 418 13 235

    Texty mi môžete doručiť e-mailom, poštou alebo osobne: na CD, USB kľúči alebo vytlačené.