Kontakt

Mgr. Michaela Šimove

+421 904 256 748

Adresa

985 53 Mýtna 317, okr. Lučenec
IČO: 418 13 235

Texty mi môžete doručiť e-mailom, poštou alebo osobne: na CD, USB kľúči alebo vytlačené.